Speelstraten

Wat?

Het bestuur wil de mogelijkheid bieden om sommige woonstraten tijdelijk in te richten als speelstraat op bepaalde dagen tijdens de paas- en zomervakantie.

Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met een verkeersbord C3 (= verboden te rijden) voorzien van een onderbord met de vermelding 'speelstraat'. Er zijn natuurlijk regels en voorwaarden aan verbonden.

Een speelstraat is er in de eerste plaats om kinderen terug de ruimte te geven om veilig op straat te spelen. Ook het sociale aspect is belangrijk. Kinderen leren elkaar kennen en kunnen samen spelen. Ook volwassenen kunnen hun buren beter leren kennen.

Doorgaand verkeer is verboden. Enkel fietsers en bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er een garage hebben, mogen stapvoets in de speelstraat rijden.

Fietsers moeten zo nodig afstappen. Spelende kinderen hebben het statuut van voetganger. Zij mogen dus niet gehinderd worden of in gevaar gebracht.

Meer info

Niet elke straat kan speelstraat worden. Daarom is het goed om het reglement aandachtig te lezen en om vooraf stil te staan bij deze vragen:

  • is de straat een woonstraat?
  • geldt er een maximum snelheidsregime van 50 km/uur?
  • is er geen doorgaand verkeer?
  • rijdt er geen openbaar vervoer door de straat?
  • blijven de omliggende straten bereikbaar na invoering van de speelstraat?

Kunt u op deze vragen ja antwoorden, dan is de kans groot dat uw straat een speelstraat kan worden. Als u het aanvraagformulier invult, zal het stadsbestuur dit verder onderzoeken. 

Opgepast! De aanvraag moet minstens een maand vooraf ingediend worden!

Klik hier om het aanvraagformulier in te vullen via het evenementenloket

Maak een account aan of log in, vraag een evenement aan en volg de aangegeven stappen.