Voor de watergebruiker

Goed geregeld = goed gespaard!

Vanaf 1 juni 2014 krijgen beschermde klanten meer rechten bij het leveren van water.

 

De voordelen voor beschermde klanten zijn:

 • Een gratis waterscan
 • Een kosteloos huisbezoek voor opname van de jaarlijkse meterstand
 • Maandelijkse facturen
 • Een afbetalingsplan op maat
 • Geen kosten voor herinneringsbrieven en ingebrekestellingen.

 

Voorwaarden: gerechtigd zijn op één van de volgende uitkeringen:

 • Een leefloon of een tegemoetkoming van het Sociaal Huis
 • Een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen
 • Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap
 • Een inkomens-vervangende of een integratietegemoetkoming voor mensen met een handicap
 • Een tegemoetkoming voor hulp van derden
 • Of je kind heeft een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent.

 

De campagne “goed geregeld = geld gespaard” is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij. Iedere watergebruiker kan een brochure krijgen die in een eenvoudige en heldere taal uitlegt wat zijn rechten en plichten zijn.

 

 

Meer info

 • Sociaal Huis Gistel
 • Het gratis nummer 1700, het nummer van de Vlaamse overheid
 • De website www.vmm.be/waterloket