Centrumraad de Zonnewijzer

De centrumraad heeft als opdracht op eigen initiatief of op verzoek van de centrumleider advies uit te brengen over de algemene werking van het lokaal dienstencentrum.

Dat houdt in dat de centrumraadleden zich uitspreken over alle vormen van dienstverlening die ingericht of verstrekt worden, over het activiteitenprogramma, over de algemene werking en over het jaarverslag.

De centrumraad is samengesteld uit minstens negen leden, onder wie de centrumleider, een vertegenwoordiger namens de lokale ouderenadviesraad en minstens vijf gebruikers van het centrum. De centrumraad vergadert minimaal vier keer per jaar.

Ook u kunt helpen meedenken aan de algemene werking van ons lokaal diensten-centrum, ideeën aanreiken en uitwerken voor nieuwe activiteiten, advies geven, … Kortom, deel uitmaken van onze grote familie!

Interesse? Kom naar de centrumraad en laat uw stem horen!

Meer info

De centrumraad gaat door op:

  • Vrijdag 7 februari 2020
  • Vrijdag 3 april 2020
  • Vrijdag 5 juni 2020
  • vrijdag 10 oktober 2020
  • Vrijdag 11 december 2020