Uittreksel uit het strafregister

Vraag uw uittreksel aan via het digitaal loket

Het uittreksel uit het strafregister is een document dat eventuele veroordelingen vermeldt. Het is ook bekend als het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden.

Dit uittreksel kan gevraagd worden voor het bekomen van een job of voor administratieve doeleinden.

Er zijn drie soorten uittreksels uit het strafregister:

 • Model artikel 595 Sv (Model I):
  van toepassing voor alle aanvragen betreffende activiteiten zonder rechtstreeks contact met minderjarigen.

 • Model artikel 596.1 Sv:
  van toepassing voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd.

  Hierbij een niet-beperkende lijst waarbij dit model moet aangevraagd worden:

  Accijnzen en douanen, stokerij, rivierbevrachting, reisagentschappen, wapens, verzekeringswezen, dranken, beurzen, makelaars, kamperen, jacht, boekhoudkundige en fiscale beroepen, privé-detective, verkiezingen, zaakvoerder of bestuurder spaarvennootschap, hoteleigenaars, rechterlijk verbod, uitvindingsoctrooi, militairen, natuur, bedrijfsrevisoren, veiligheid, beheersmaatschappij, sportschutter, goederenvervoer, vervoer van personen, leuren met roerende goederen of eetwaren.

 • Model artikel 596.2 Sv (Model II): 
  van toepassing voor de uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Omschrijf bij het invullen van het formulier (klik op de link rechts hiernaast) duidelijk waarvoor u solliciteert (werkgever, beroep ...)

Wanneer u nog maar net verhuisd bent, kan het een week duren vooraleer we u het document kunnen afleveren. Het is immers zo dat uw vroegere woonplaats ons eerst alle nodige documenten moet toesturen.

Verdere informatie vindt u op de website van het centraal strafregister.