Stedenbouwkundige verordening

Eén van de instrumenten die de gemeente kan gebruiken in het ruimtelijke ordeningsbeleid, is de stedenbouwkundige verordening. Dergelijke verordening kan enkel voorschriften bevatten van stedenbouwkundige aard, en kan betrekking hebben op o.m. de kwaliteit van gebouwen, de bewoonbaarheid van woningen, het ruimtelijk waarborgen van een adequate mobiliteit, de leefbaarheid van dorpskernen. 

In Gistel zijn volgende gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen van kracht: