Stedenbouwkundige verordeningen

Gewestelijke verordeningen

Wegen voor voetgangersverkeer
Goedkeuringsdatum: MB 29/04/1997

Verordening

Openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
Goedkeuringsdatum: MB 08/07/2005

Verordening

Toegankelijkheid I
Goedkeuringsdatum: MB 05/06/2009

Verordening

Toegankelijkheid II
Goedkeuringsdatum: MB 10/06/2011

Verordening

Hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
Goedkeuringsdatum: MB 05/07/2013

Verordening

Provinciale verordeningen

Overwelven baangrachten
Goedkeuringsdatum: MB 23/07/2008

Verordening

Gemeentelijke verordeningen

Minimumnormen voor meergezinswoningen
Goedkeuringsdatum: MB 29/12/2013

Verordening

Minimum vereisten voor eengezinswoningen
Goedkeuringsdatum: MB 17/12/2015

Verordening

De stedenbouwkundig verordening m.b.t. parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen
Goedkeuringsdatum: 07/05/2015

Verordening