Elektronische identiteitskaart

Iedere burger van dit land - vanaf 12 jaar - heeft een elektronische identiteitskaart. Vanaf 15 jaar zit die verplicht op zak. Deze kaart stelt de burger tevens in staat om gemakkelijker gebruik te maken van de online diensten van de overheid.

De eID wordt uitgereikt bij:

 • het bereiken van 12-jarige leeftijd;

 • verlies, diefstal of beschadiging van de oude eID;
 • einde geldigheidsduur van de huidige eID;
 • op eigen verzoek.

Hiervoor ontvangt u een oproepingsbrief. Zorg dat u zich voor de einddatum van de oproepingsbrief aanmeldt in de dienst burgerzaken.

De eID is 10 jaar geldig.

Uitzonderingen:

 • Belgen vanaf 75 jaar krijgen een elektronische identiteitskaart die dertig jaar geldig is. De certificaten van de elektronische identiteitskaart moeten wel om de tien jaar vernieuwd te worden.
 • Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is de geldigheidsduur beperkt tot 6 jaar.

Klik hier voor de kostprijs

Na aanvraag ontvangt u een witte (beveiligde) omslag met het logo van de Belgische Staat.

In de omslag vindt u de PIN-code (vier cijfers) en de PUK-code (zes cijfers) die u nodig hebt om de nieuwe kaart te activeren bij de ambtenaar van de dienst burgerzaken. Indien u het verkiest (dit is wel wenselijk) kan u dan ook de PIN-code wijzigen.

Hou uw PIN- en PUK-code goed bij! Bij verlies van de code kan de dienst bevolking voor u een duplicaat aanvragen.

Opgelet:

 • bij verlies of niet ontvangen van deze omslag moet u zich aanmelden bij de dienst burgerzaken.
 • indien u drie maanden na de aanvraag uw eID nog niet hebt opgehaald, wordt de kaart vernietigd. De volledige procedure moet dan opnieuw doorlopen worden.

 U brengt bij de aanvraag van een eID mee:

 • uw oproepingsbrief;

 • een recente pasfoto van goede kwaliteit (in kleur met witte achtergrond; vooraanzicht).

U brengt bij het ophalen van uw eID mee:

 • de omslag met uw PIN- en PUK code;

 • uw oude identiteitskaart.

Info:

http://eid.belgium.be

http://my.belgium.be