Geoloket omgeving

Het stadsbestuur biedt digitale geografische informatie aan via een publieksloket.

Dit geoloket bevat een interactieve kaart die ruimtelijke basisinformatie combineert met stedenbouwkundige gegevens. Zo kunt u opzoeken welke plannen (gewestplan / RUP / BPA / verkaveling) of verordeningen van toepassing zijn op perceelsniveau. U kunt ook doorklikken naar de stedenbouwkundige voorschriften.

Het geoloket is toegankelijk voor iedereen. Op die manier willen we iedereen die behoefte heeft aan stedenbouwkundige ruimtelijke informatie over Gistel zo goed mogelijk informeren.

Opgelet! Dit geoloket heeft een louter informatief karakter. Voor volledige en uitgebreide inlichtingen is het aangewezen om contact op te nemen met de dienst omgeving.

Hoe raadplegen?

Klik hier om het geoloket ruimtelijke ordening te raadplegen

Klik hier voor een beknopte uitleg over de werking van de geoloketten.

Ruimtelijke planning

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's).

Stedenbouwkundige verordeningen.

Door dit geoloket te raadplegen, stemt u in met onderstaande gebruiksvoorwaarden:

  • Digitale plannen en documenten zijn niet rechtsgeldig en kunnen dan ook in geen geval beschouwd worden als officiële reproductie van de originele plannen.
  • Alle informatie die via dit loket wordt verkregen is louter informatief en kan nooit als officieel bestempeld worden.
  • De gebruikte kaarten zijn eigendom van diverse instanties en mogen zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden niet gereproduceerd worden of opgeroepen vanuit andere toepassingen.
  • Hoewel we streven naar volledige en correcte informatie kan het stadsbestuur op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie die via het geoloket verkregen wordt.