Naar inhoud

Openingsuren & contact

Technische dienst - Ruimtelijke ordening

Vandaag gesloten

In de namiddag op afspraak.

adres
Heyvaertlaan 188470 Gistel
Stratenplan
Wegbeschrijving
tel.
059 27 02 23
fax
059 27 02 46
e-mail
ruimtelijkeordening@gistel.be

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Structuurplannen leggen een lange termijnvisie vast op de ruimtelijke ontwikkeling van een provincie of een gemeente.  Ook Vlaanderen heeft een ruimtelijk structuurplan voor het grondgebied van het Vlaamse gewest. 
Een structuurplan voor een gemeente formuleert de visie van het bestuur op het gebruik van de ruimte t.a.v. de verschillende, maatschappelijke functies als wonen, werken, recreatie, natuur, handel, landbouw, enz ...
Het structuurplan is geen bestemmingsplan.  De stedenbouwkundige bestemming wordt pas vastgelegd met de opmaak van ruimtelijk uitvoeringsplannen voor een bepaald gedeelte van het gemeentelijk grondgebied. 

 

De gemeente Gistel beschikt over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.