Publieke laadpaal aanvragen

Publieke laadpaal aanvragen

Uitrol van publieke laadpalen

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein zal de komende jaren door de Vlaamse overheid georganiseerd worden door middel van een concessieopdracht. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die in 2023 en 2024 de uitrol zullen verzorgen in de deelnemende Vlaamse steden en gemeenten. De steden Antwerpen, Genk en Gent hebben er voor gekozen om zelf in te staan voor de publieke laadpalen op hun grondgebied.

De uitrol zal voornamelijk vraag- en datagestuurd verlopen. U kunt als burger een publieke laadpaal aanvragen als u zelf geen plaats heeft voor een laadpaal en een bestaand publiek laadstation te veraf is. Daarnaast zullen ook laadpunten op strategische locaties worden gerealiseerd.

Gepubliceerd op donderdag 11 januari 2024 15.27 u.