Renovatie van de Steenovenstraat

Algemene info

Het stadsbestuur heeft studiebureau Jonckheere uit Brugge aangesteld voor de heraanleg van het wegdek en het aanleggen van uitwijkstroken in de Steenovenstraat.

De Watergroep wenst van deze werken gebruik te maken om de waterleiding in de Steenovenstraat te vernieuwen.

Aannemer Vansteenkiste Infra zal in opdracht van de Watergroep in juni beginnen met de sanering van de waterleiding.

Ondertussen worden de nodige vergunningen aangevraagd en wordt de aanbesteding voor de heraanleg van de weg opgestart.

Timing

De Watergroep start in juni. Deze werken zullen vermoedelijk duren tot eind september Het is de bedoeling om dan aansluitend te beginnen met de wegeniswerken.

Toegankelijkheid

Normaliter blijven de woningen tijdens de werken toegankelijk. Enkel tijdens het affrezen en aanbrengen van de nieuwe toplaag zullen de woningen niet toegankelijk zijn. De aannemer communiceert hierover tijdig met de bewoners.

Gedurende deze werken zullen er een aantal verkeersbeperkingen gelden. De aannemer zal de vereiste verkeerssignalisatie plaatsen, nadat de vergunning door ons bestuur wordt verleend. Wij vragen u deze signalisatie te respecteren.

Info

Bij vragen, opmerkingen of indien u een kopie van het ontwerpplan per mail wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met Wouter Dumont, openbarewerken@gistel.be – 059 27 02 27. Opmerkingen op het ontwerp kunnen tot 27 juni 2021 doorgemaild worden. Daarna worden de plannen definitief opgemaakt.