RUP Centrum

Aankondiging publieke raadpleging RUP Centrum

Gistel wil het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Gistel Centrum gedeeltelijk herzien. Een aantal stedenbouwkundige voorschriften worden gewijzigd, waaronder het aantal bouwlagen en de bouwdiepte van gebouwen alsook voorschriften m.b.t. energiebesparende maatregelen zoals verplichte groendaken of voorzieningen voor zonnepanelen en zonneboilers op alle daken. De wijzigingen raken niet aan de toegelaten functies en zijn gericht op een kwalitatieve verhoging van het ruimtelijk rendement.

Voor deze herziening wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 26 september tot en met 25 oktober 2023. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek is het dossier voor iedereen raadpleegbaar op www.gistel.be of in het administratief centrum na afspraak.

Op 7 oktober wordt een infomoment georganiseerd in de refter van het SIGO (Sint-Jans-Gasthuisstraat 20 te Gistel) van 9.30u tot 17u. Om 9.30u, 12.30 en 15u zal een toelichting worden gegeven. Er zijn infopanelen en medewerkers aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen eventuele opmerkingen of bezwaren bezorgd worden per e-mail naar omv@gistel.be of per brief aan het college van burgemeester en schepenen Stad Gistel, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel.

Alle documenten zijn raadpleegbaar via deze link: 

Gepubliceerd op maandag 25 september 2023 8.39 u.