Schooltoeslag 2020-2021

De schooltoeslagen (= vroegere studietoelagen) worden voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 toegekend door de uitbetaler van jouw groeipakket (de vroegere kinderbijslag).

Deze schooltoeslag wordt automatisch uitbetaald. Als je een groeipakket ontvangt, moet je geen aanvraag meer indienen. De uitbetaler van het groeipakket zal berekenen of je in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van uw gezinsinkomen. De uitbetaling van de schooltoelage kan vanaf september 2020 gebeuren.

Het bedrag van de toeslag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs.

De regeling is van toepassing voor leerlingen van het kleuter-, lager of secundair onderwijs. Studenten van het hoger onderwijs of universitair onderwijs moeten nog altijd de nodige stappen zetten om een aanvraag in te dienen bij de dienst Studietoeslagen.

Ieder gezin die in aanmerking komt voor een schooltoeslag zal een brief ontvangen.

Als je denkt in aanmerking te komen voor een schooltoeslag, maar deze niet automatisch hebt ontvangen, kan je in januari 2021 navraag doen bij jouw uitbetaler. Het Sociaal Huis kan je hierbij helpen.

Bel of mail voor een afspraak.