Schooltoeslag

Vroegere schooltoeslag

De schooltoeslag is een jaarlijks steuntje in de rug voor schoolgaande kinderen van het kleuter-, lager of secundair onderwijs die wonen in een gezin met een laag inkomen.

Gezinnen die in Vlaanderen wonen moeten de schooltoeslag niet aanvragen als ze het Groeipakket ontvangen. Dit gaat automatisch.

Studenten HBO5 Verpleegkunde van meer dan 25 jaar moeten de schooltoeslag wel aanvragen.

Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?

Het bedrag van de schooltoeslag dat je ontvangt, past bij het onderwijs dat je kind volgt.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het schooljaar. Op de website van de uitbetalingsorganisaties kunnen de correct bedragen gevonden worden.

De schooltoeslag wordt uitbetaald aan de persoon die het Groeipakket ontvangt.

Voor kinderen op internaat of op kot kunnen hogere bedragen uitbetaald worden. De voorwaarden en bedragen zijn op de website van jouw uitbetalingsinstelling terug te vinden.

Studenten van het hoger onderwijs of universitair onderwijs moeten nog altijd de nodige stappen zetten om een aanvraag in te dienen bij de dienst Studietoelagen.

Heb je in januari geen schooltoeslag heeft ontvangen en denk je dat je toch in aanmerking komt?

Neem dan contact op met Huis van het Kind: Sarah Strumane - 0478 53 03 14.

Meer info i.v.m. de schooltoeslag vind je op onderstaande knop.

Meer info