Welzijnsraad

De welzijnsraad heeft als doel het bevorderen van het welzijnsbeleid in al zijn aspecten en dit in het belang van alle Gistelse kwetsbare groepen, met bijzondere aandacht voor de kansarme en hulpbehoevende Gistelse ouderen.

Samenstelling