Sociale tewerkstelling

Elke persoon heeft recht op een minimaal inkomen of op maatschappelijke integratie. Dit kan in de vorm van een leefloon of tewerkstelling.

Voorwaarden?

  • nationaliteit: Belg of ermee gelijkgesteld zijn
  • Leeftijd
  • effectieve verblijfplaats in België
  • onvoldoende bestaansmiddelen
  • bereidheid tot werken
  • het uitputten van het recht op sociale uitkeringen en / of onderhoudsgeld.

 

Hoe wordt de voorwaarde tot tewerkstelling ingevuld?

Met klanten, die in aanmerking komen, wordt een tijdelijke werkervaring opgestart voor een maximumperiode van twee jaar.

Na het doorlopen van een beroeps verkennende stage worden de klanten tewerkgesteld via artikel 60 § 7. Dat betekent dat ze tijdelijk worden tewerkgesteld tot ze rechten kunnen openen op een sociale uitkering.

Er worden mensen tewerkgesteld in het Sociaal Huis in Gistel, Stad Gistel, vzw Arcade, Kringwinkel Ichtegem, De Werkhoek Oudenburg, het containerpark enz.

Mensen doen werkervaring op. Ook het aanleren van een arbeidsattitude is een belangrijk aandachtspunt.

Na deze tewerkstelling worden de klanten verder begeleid in hun zoektocht naar een gepaste tewerkstelling. Dit kan onder andere door het volgen van een bijkomende korte opleiding, een stage of het vinden van een nieuwe tewerkstelling.

Naast de klanten die in aanmerking komen voor maatschappelijke integratie kunnen alle werkzoekenden terecht in het Sociaal Huis om de job-computer of zelfbedienings-computer te raadplegen.

 

Wat kunt u allemaal doen?

  • Inschrijven als werkzoekende
  • In orde brengen van je individueel dossier bij de VDAB
  • Opzoeken van opleidingen en werk
  • Afdrukken van vacatures