Start van de werken in het Dokter Egide Defeverpark!

De architectuurwerken voor het dokter Egide Defeverpark kunnen starten. Deze werken omvatten de renovatie van de paardenstallen nabij de Bruidstraat, de afbraak van de aangebouwde garage en de bouw van een paviljoen bij de geplande volkstuinen. De opdracht is gegund aan de aannemer Actum Building Service NV uit Poperinge. Een gedeelte van de voorbereidende werken zullen uitgevoerd worden door de eigen diensten van de stad. 

De start van deze werken zal plaats vinden vanaf de tweede week van oktober met de afbraak van de garage. De renovatie van de paardenstallen en de plaatsing van het paviljoen zullen hierop volgen. Het einde van de werken is gepland voor april 2024. 

De inrichtingswerken voor het park gaan in aanbesteding. Deze werken omvatten de aanleg van de paden, speeltoestellen, allerlei inrichtingswerken en de aanplanting van bomen en andere vegetatie. 

De omgevingsvergunning (bouwvergunning) d.d. 23 november 2022 voor deze werken werd aangevochten. De raad voor vergunningsbetwistingen heeft op 27 juli 2023 het besluit genomen om de omgevingsvergunning niet te schorsen. Het stadsbestuur heeft ook de bevestiging ontvangen dat de vergunning niet meer vernietigd kan worden. Dit alles betekent dat de omgevingsvergunning uitwerking blijft hebben.

Gepubliceerd op donderdag 12 oktober 2023 8.30 u.