Structureel onderhoud op de N367

Algemene info

Op maandag 5 augustus starten in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer werken op de Markt en in de St-Jans-Gasthuisstraat. De werken duren een drietal weken. De einddatum is voorzien op vrijdag 23 augustus maar kan omwille van slechte weersomstandigheden opschuiven. Alle bewoners langsheen het tracé zullen een bereikbaarheidsbrief ontvangen.

Wat?

De werken omvatten de vernieuwing van de greppels en de straatkolken. Aansluitend wordt de rijweg voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

De huidige greppels in natuursteen zijn op veel plaatsen verzakt met grote gevaarlijke putten tot gevolg. De greppels werden gerealiseerd in ter plaatse gegoten beton. De straatkolken worden dus vernieuwd. Aansluitend krijgt de volledige rijweg een nieuwe toplaag in asfalt.

De werfzone omvat de Markt en de St-Jans-Gasthuisstraat. De werfzone start aan de Kerkstraat (deze blijft open voor verkeer) tot aan de Bruidstraat. De volledige werfzone wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De voetpaden blijven toegankelijk.

Timing

 • Week van 5 en 12 augustus

De volledige werfzone wordt afgesloten voor alle verkeer vanaf de Bruidstraat/St-Jans-Gasthuisstraat tot aan de inrit van de Markt. De toegang tot de Markt blijft open, zodat parkeren op de Markt mogelijk blijft, oprijden via de Kerkstraat.

 • Week van 19 augustus:

Ook de Markt wordt afgesloten voor alle verkeer.

Omleidingen voor het verkeer

De omleiding voor het zwaar verkeer (>3,5 ton) verloopt over de N33 (Oostendebaan) - N358 (Kanaalstraat-Keiweg Oudenburg) - N368 (Stationsstraat - Westkerkestraat Oudenburg) - N367 (Gistelsesteenweg).

De omleiding voor het verkeer <3,5 ton, richting Brugge verloopt over de Callaertswalledreef -Zevekoteheirweg - Stampaerthoekweg (30 km/u).

De omleiding voor verkeer <3,5 ton richting Oostende verloopt over de Galgestraat-Groene Dreef - uitkomend op de Vaartstraat.

Verder:

 • De verkeersrichting in de Hallestraat wordt tijdelijk omgekeerd zodat verkeer vanuit de Stationsstraat de Hoogstraat kan bereiken.

 • In het stukje Stationsstraat, tussen Hallestraat en Markt, wordt plaatselijk verkeer in beide richtingen toegelaten (bv. om te laden en lossen, bereikbaarheid van garages).

 • In de Mosselstraat, tussen Putbekestraat en St-Jans-Gasthuisstraat, wordt ook verkeer in beide richtingen toegelaten (bv. om te laden en lossen, bereikbaarheid van garages).

 • Ook de verkeersrichting in de Bruidstraat wordt tijdelijk omgekeerd, zodat er een bereikbaarheid is vanuit de Ellestraat naar de Neerhofstraat.

 • Er is geen toegang mogelijk op de N367 vanuit de Stationsstraat, Mosselstraat en Neerhofstraat.

De Lijn

De bus volgt de omleiding zoals hierboven beschreven. Enkel de halte t.h.v. woonzorgcentrum Sint-Godelieve valt weg. De halte bij de sporthal blijft bediend.

Afvalophaling

Door deze werken kan het afval op vrijdag ook niet aan de deur worden opgehaald. Wij vragen u om uw gesorteerd afval te verzamelen op de verschillende verzamelpunten voor afval. Wij voorzien deze op volgende locaties:

 • Kruispunt Markt / Hoogstraat
 • Kruispunt Stationsstraat / Markt
 • Mosselstraat, nabij aansluiting in St-Jans-Gasthuisstraat
 • Neerhofstraat, nabij aansluiting St-Jans-Gasthuisstraat
 • in St-Jans-Gasthuisstraat, nabij aansluiting Ellestraat

Hieronder vindt u een beperkte schets met de aanduiding van de centrale regelgeving en de verzamelpunten voor het afval.