Subsidie "Gistelen in een warme buurt"

Ook voor uw project! Uiterlijke indiendatum: 3 september 2018!

Stad en OCMW Gistel – Sociaal Huis ondersteunen bewonersgroepen via de subsidie ‘Gistelen, in een warme buurt’. Deze subsidie wordt toegekend voor acties die de leefbaarheid, het samenleven, de participatie en betrokkenheid in de wijk te verbeteren.

Voorbeelden van acties zijn: een straatfeest, een wijkreceptie, een themadag, een evenement, … maar ook (voor) het opstarten van een wijkkrant, een blog of een structurele wijkwerking. Kortom, alle initiatieven waarbij Gistelnaars de handen in elkaar slaan voor een aangename, warme buurt of wijk.

Gistelnaars die dergelijke projecten op poten zetten kunnen deze subsidie aanvragen. Alle aanvragen worden deskundig beoordeeld door een jury. De toetssteen bij de beoordeling is of de bewonersgroepen met hun initiatieven de leefbaarheid, het samenleven, de inspraak en/of de communicatie in hun eigen omgeving of wijk kunnen verbeteren.

Stad & OCMW Gistel organiseren tweemaal per jaar een oproep voor de subsidie ‘Gistelen, in een warme buurt’:

  1. Éénmaal in het begin van het jaar met als uiterlijke indieningdatum de eerste werkdag van februari (vóór 24 uur) van elk jaar voor projecten tussen 1 april van hetzelfde jaar en 31 maart van het volgend jaar
  2. Een tweede maal met als uiterlijke indieningdatum de eerste werkdag van september (vóór 24 uur) van elk jaar voor projecten tussen 1 november het zelfde jaar en 31 maart van het volgend jaar

Per oproep kan eenzelfde aanvrager maximum één aanvraag indienen én per actie kan maximum één aanvraag ingediend worden.

Voor alle informatie of voor de aanvragen kan men terecht bij de Stad Gistel en/of OCMW Gistel – Sociaal Huis

  • per E-mail: Anja.vroomen@ocmwgistel.be
  • per telefoon: stad Gistel 059 27 02 00 – OCMW Gistel 059 27 06 60
  • bezoekadres: AC, Heyvaertlaan 18 of de Zonnewijzer, Bruidstraat 9, 8470 Gistel
  • per post: Heyvaertlaan 18 of Bruidstraat 1, 8470 Gistel.

De nodige toelichting en ondersteuning is te verkrijgen bij Stad Gistel, milieudienst – op 059 27 02 21 of bij OCMW Gistel, de Zonnewijzer op 059 27 06 60.

Gepubliceerd op donderdag 9 augustus 2018 9.16 u.