Subsidiereglement gescheiden afvoersysteem

Subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen

De gemeente verleent, aanvullend op de subsidie van Infrax, een bijkomende gemeentelijke subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater voor bestaande particuliere woningen.

Fluvius kent een subsidie toe van € 200 (forfaitair) verhoogd met een bedrag van maximum € 200 voor zover het maximum van 50 % op de gefactureerde kosten niet overschreden wordt. Daarbovenop bedraagt de gemeentelijke subsidie maximum € 1000. Het gemeentelijk subsidiereglement bepaalt verder dat de totale gemeentelijke subsidie nooit meer dan 50 % van het saldo van de bewezen kosten na aftrek van de subsidie van Fluvius kan zijn.