Subsidiereglement gescheiden afvoersysteem

Subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen

De gemeente verleent, aanvullend op de subsidie van Fluvius, een bijkomende gemeentelijke subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater voor bestaande particuliere woningen.

Vanaf 1 januari 2023 kent Fluvius voor de nieuwe projecten een subsidie toe van € 500 (forfaitair). Deze wordt uitbetaald na het voorleggen van een geldig keuringsattest van de riolering door de aanvrager. De subsidie moet digitaal bij Fluvius aangevraagd worden.
De gemeentelijke subsidie wordt bepaald op basis van het bij Fluvius ingediende subsidieaanvraagdossier. Bij deze digitale aanvraag bestaat de mogelijkheid om facturen en betaalbewijzen van de gemaakte kosten voor het realiseren van de afkoppeling mee in te dienen.

Op basis van die gegevens, die per kwartaal door Fluvius aan het stadsbestuur worden overgemaakt, kan de gemeentelijke subsidie bepaald worden. De gemeentelijke subsidie bedraagt maximum € 1.000 voor bewezen kosten. Het gemeentelijk subsidiereglement bepaalt voorts dat de
som van de subsidies verleend door Fluvius en door het gemeentebestuur nooit meer dan 50 % van de totale via facturen bewezen kosten bedragen.