Tarieven buitenschoolse kinderopvang

Financiële bijdrage van het gezin

De prijzen voor de opvang worden vastgelegd door het bestuur en liggen binnen de wettelijk bepaalde grenzen (*).

De tarieven tussen haakjes gelden voor die ouders die hun facturen van de buitenschoolse kinderopvang via domiciliëring willen betalen:

  1. voorschools en naschools: € 1,24 per begonnen half uur (€ 1,03).
  2. woensdagnamiddag, snipperdagen en vakantiedagen:
    1. voor een verblijf van minder dan 3 uur: € 4,74 (€ 4,20).
    2. voor een verblijf tussen 3 en 6 uur: € 6,55 (€ 5,84).
    3. voor een verblijf van meer dan 6 uur: € 12,38 (€ 11,66).
  3. Voor extra activiteiten op vakantiedagen kan er een extra bijdrage gevraagd worden die afhankelijk is van de aard van de activiteit en die vooraf wordt meegedeeld.
  4. badge TJEK-beertje: € 2,5 per badge

Bovenstaande bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast, op basis van de index.

(*) Het besluit van de Vlaamse regering met erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven voor buitenschoolse opvang. Vraag een kopie aan het diensthoofd of surf naar de website van Kind & Gezin.