Tarieven buitenschoolse kinderopvang

Financiële bijdrage van het gezin

De prijzen voor de opvang worden vastgelegd door het bestuur en liggen binnen de wettelijk bepaalde grenzen (*).

De tarieven tussen haakjes gelden voor die ouders die hun facturen van de buitenschoolse kinderopvang via domiciliëring willen betalen:

  1. voorschools en naschools: € 1,22 per begonnen half uur (€ 1,01).
  2. woensdagnamiddag, snipperdagen en vakantiedagen:
    1. voor een verblijf van minder dan 3 uur: € 4,65 (€ 4,12).
    2. voor een verblijf tussen 3 en 6 uur: € 6,43 (€ 5,73).
    3. voor een verblijf van meer dan 6 uur: € 12,15 (€ 11,44).
  3. Voor extra activiteiten op vakantiedagen (bv. toegang zwembad, …) kan er een extra bijdrage gevraagd worden die afhankelijk is van de aard van de activiteit en die vooraf wordt meegedeeld.

Bovenstaande bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast, op basis van de index.

(*) Het besluit van de Vlaamse regering met erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven voor buitenschoolse opvang. Vraag een kopie aan het diensthoofd of surf naar http://www.kindengezin.be/KG/Professioneel/Kinderopvang/Jevangtalkinderenop/Buitenschoolse_opvang/Regelgeving/default.jsp