Tempelierstraat 21-13 onderbroken

Ter hoogte van de gesloopte woningen Tempelierstraat 21-23 wordt een nieuwe verkaveling gerealiseerd. In deze verkaveling wordt er een riolering en weg aangelegd, die aansluit op de Tempelierstraat. Dit betekent dat de Tempelierstraat ter hoogte van de nrs. 21-23 volledig onderbroken zal zijn. 

De Tempelierstraat zal tijdelijk uit twee doodlopende straatgedeelten bestaan. Er zal ook gedeeltelijk een parkeerverbod worden ingevoerd om de werf toegankelijk te houden.

De werkzaamheden zullen starten op 23 november en zullen vermoedelijk voltooid zijn tegen 18 december. Uiteraard moeten we rekening houden met de weersomstandigheden. Hierdoor is het mogelijk dat de werkzaamheden iets worden uitgesteld. Indien de werfperiode wordt verlengd, moet de aannemer de doorgang over het werfstuk toegankelijk maken tussen 19 december en 4 januari (dus tijdens het kerstverlof).

Hiernaast vind je een verduidelijkende schets, met aanduiding van de plaats van onderbreking.

Gepubliceerd op donderdag 19 november 2020 10 u.