Terugbetaling vormingscursus jeugdwerk

Iedere jongere die deelneemt aan een vormingscursus jeugdwerk, kan via het subsidiereglement jeugd een aanvraag bij de jeugddienst indienen voor de terugbetaling van hun deelname.

Hieronder de voorwaarden uit het subsidiereglement jeugd:

Basisvoorwaarden

Aan Gistelse jongeren tussen de 15 en 30 jaar of jongeren die actief zijn in een plaatselijke erkende jeugdorganisatie wordt een tussenkomst verleend voor deelname aan een vormingscursus jeugdwerk die voldoet aan de navolgende voorwaarden.

Toepassingsgebied

Onder 'vormingscursussen jeugdwerk' moet worden verstaan; de cursussen tot vorming van kaderleden (leiders/leidsters, monitoren, animatoren) met het oog op de animatie en de begeleiding van jongeren.

De vormingsprogramma’s die leiden tot het behalen van een attest dienen erkend te zijn door de Vlaamse Gemeenschap (het departement Cultuur, Jeugd en Media Vlaanderen).

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 50 % in het cursusgeld met een maximum van € 75 per persoon en per jaar.

Voor jongeren die bij een Gistelse jeugdorganisatie of de plaatselijke speelpleinwerking hun stage doen, bedraagt de subsidie 100 % in het cursusgeld met een maximum van € 150.

Beoordelingscriteria

Om van de subsidie te genieten dient de jongere de navolgende gegevens te verstrekken aan de jeugddienst:

  1. bedrag en bewijs van het betaalde cursusgeld;
  2. plaats en data waarop de cursus heeft plaatsgevonden;
  3. het attest van deelname.

Een door de gemeente erkende plaatselijke jeugdorganisatie kan eveneens een subsidie bekomen voor het organiseren van een publiek toegankelijke vormingscursus.

De toelage wordt hier vastgesteld op de helft van de organisatiekosten of vergoeding van de gastspreker(s) met een maximum van € 250 per vereniging en per jaar.

Aanvraagtermijn

De aanvraag voor een subsidie in de kadervorming dient door de jongere of de jeugdorganisatie ingediend te worden binnen de vier maanden na de deelname aan de cursus.