Thuislevering boodschappen

De Zonnewijzer legde een lijst aan van handelaars die kunnen instaan voor het thuis leveren van boodschappen. Dit gebeurde in samenwerking met de plaatselijke handelaars.

In de Zonnewijzer kan iedere bewoner van Gistel de lijst van thuisleveranciers opvragen. Deze is ook hier terug te vinden. De bewoner moet wel zelf contact opnemen met de handelaars en de boodschappen doorgeven. Samen maken ze afspraken wanneer en waar de levering gebeurt. Handelaars die nog wensen aan de lijst toegevoegd te worden, kunnen dit melden.

Meer informatie aan het onthaal in de Zonnewijzer.