Tijdelijk een horecazaak - pop-up uitbaten

Heeft u een uniek concept voor ogen en een speciale locatie die voor u geschikt lijkt voor een tijdelijke horeca-uitbating? En wilt u de uitdaging aangaan om dan toch op een later tijdstip in Gistel een pand voor vaste uitbating te betrekken?

Stadsvisie

We zijn trots op de Gistelse drive, ondernemerschap en creativiteit die onze stad doet bloeien.

Goede afspraken maken goede vrienden, dus stelden we een gentlemen’s agreement op met concrete afspraken.

Elke tijdelijke horecazaak moet zich aan de Gistelse horeca-afspraken houden.

Uw tijdelijke uitbating in Gistel

Heeft u een locatie en plan van opbouw voor ogen? Maak dan eerst een afspraak met onze dienst lokale economie, economie@gistel.be

Eerst wordt de functie van de locatie gecheckt. Dan pas kunt u werkelijk vooruit kijken.

 • Indien u in een pand met horecafunctie intrekt, volgt u verder de regelgeving die voor iedere horeca-zaak van toepassing is.

 • Indien uw locatie geen bestaande horecafunctie heeft, wordt nagegaan of er een wettelijke afwijking mogelijk is voor tijdelijke uitbating. Lees punt 1 en 2.
 1. De stad heeft een charter opgemaakt, die van toepassing is voor tijdelijke horecazaken.
  1. Uw project dient aan deze voorwaarden te voldoen. Lees hier het charter na. 
  2. Volg deze praktische stappen:
   1. Dien uw project in via het evenementenloket met korte omschrijving van het concept, doelgroep, periode, locatie, openingsdagen/uren, plan van de locatie, commerciële capaciteit ...
   2. Vraag hier ook uw alcoholvergunning aan.
   3. U wordt uitgenodigd op een overleg met de betrokken diensten over o.a. veiligheid, bereikbaarheid, parking, security ...
   4. Uw project wordt, inclusief de adviezen uit dit overleg, voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen. 
  3. Tijdens de opening van de uitbating waakt u als ondernemer over de gemaakte afspraken en stuurt u bij waar nodig. Vanuit externe instanties kan bij hinder gevraagd worden naar nieuwe afspraken. 
  4. Na het seizoen maken we een gezamenlijke evaluatie op. 

 2. De regelgeving is van toepassing voor zowel de tijdelijke als vaste horeca- ondernemingen:  
  1. Schrijf uw onderneming én vestiging van de tijdelijke uitbating in met de juiste activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 
  2. Zorg ook dat u in orde bent met de overige wettelijke bepalingen voor het uitbaten van een horecazaak, zoals FAVV, Sabam en billijke vergoedingen, verzekeringen ... Neem zeker eens de startersbrochure van Horeca Vlaanderen door.