Toekomst vrijetijdsinfrastructuur Gistel

Het stadsbestuur nam de moeilijke maar weloverwogen beslissing om het zwembad te sluiten op 30 juni 2021 en maakt hiervoor plaats voor andere vrijetijdsbehoeften.

Een aantal elementen hebben geleid tot deze beslissing. De zoektocht naar een kleine, volwaardige gemeenschapszaal, de noodzaak tot een nieuwe locatie voor jeugdhuis UZUZ, het plaatsgebrek in het administratief centrum en de vraag naar een grotere foyer, keuken en materiaalberging in evenementenhal Zomerloos.

Het zwembad (en bijhorende cafetaria Swimmingpool) zal ruimte maken voor een nieuwe gemeenschapszaal, vergaderruimten voor verenigingen en het Conservatorium aan Zee (school voor muziek & woord). Ook het jeugdhuis UZUZ vindt er hun nieuwe, vaste stek. Door deze reorganisatie komt het oud stadhuis vrij (Hoogstraat) en zo zal de wijkpolitie er centraal in de stad zijn intrek kunnen nemen.

De verhuis van de wijkpolitie zorgt er dan weer voor dat er ruimte vrijkomt in het administratief centrum. Dit zal leiden tot een betere schikking en bereikbaarheid van onze administratie voor de Gistelnaar.

Zwembad is jaarlijkse verliespost

Het zwembad van Gistel werd gebouwd begin jaren ’70 en is bijna 50 jaar oud. Verschillende renovaties en instandhoudingswerken zijn in het verleden uitgevoerd. Farys, die sinds 2012 het zwembad beheert, heeft al voor € 500.000 investeringen en herstellingen uitgevoerd waaronder onlangs een grondige vernieuwing van het dak.

Maar ook de exploitatie van een eigen zwembad is een dure aangelegenheid. We draaien nu al op een jaarlijks exploitatietekort van € 360.000. Geld dat vooral naar personeels- en onderhoudskosten gaat.

De laatste jaren was ons zwembad regelmatig voor langere periodes gesloten wegens herstellingen, renovaties en onderhoud. Volgens Farys zijn er op korte termijn nog problemen te verwachten met versleten afvoer- en aanvoerbuizen, de door betonrot aangetaste kolommen in de kelder, de metalen steunkolommen en de branders van de 22 jaar oude centrale verwarming.

Nieuw zwembad?

Het bestuur heeft gepolst bij buurgemeenten Ichtegem, Koekelare en Oudenburg, die grote gebruikers zijn van ons zwembad, om samen een nieuw, intergemeentelijk zwembad te bouwen. Het vernam echter al vlug dat er geen interesse was voor een gezamenlijk project wegens financiële redenen.

Een nieuw 25 meterbad kost dan ook al snel 6 miljoen euro. De bouw van een nieuw zwembad zou dan ook betekenen dat Gistel zijn kerntaken niet meer kan uitvoeren. Ook een privépartner is niet geïnteresseerd gelet op de nieuwe zwembaden in Middelkerke en Oostende die veel meer te bieden hebben.

Het zwembad in Gistel is voornamelijk een ‘scholenzwembad’ naast een ‘banenbad’ voor verenigingen en individuele zwemmers. Sinds 2014 is een algemene dalende trend merkbaar bij de individuele zwemmers waarvan 64,61 % Gistelnaars zijn terwijl het schoolzwemmen gelijk blijft met 63% Gistelse kinderen.

In de onmiddellijke omgeving, binnen een straal van 15 km, zijn er naast de nieuwe zwembaden van Middelkerke (midden 2021) en Oostende (eind 2020) ook nog de zwembaden van Bredene, Diksmuide en Torhout.

Gemeentelijke tussenkomsten

Omdat ons bestuur na deze sluiting de Gistelse individuele zwemmers, scholen en verenigingen niet in de kou wil laten, wordt voor hen een subsidiesysteem bestudeerd. Dat systeem zal bestaan uit tussenkomsten in de inkomgelden in andere zwembaden, tussenkomsten voor schoolbusvervoer en het aankopen van zwemuren voor verenigingen. Zo zijn de gesprekken met onder andere Middelkerke reeds aangevat en zal de Gistelnaar voor lage tarieven kunnen zwemmen in naburige gemeenten. Verder zal Gistel € 30 van de kostprijs tegemoet komen voor elk kind uit de eigen gemeente dat voor het eerst zwemles volgt.

Herbestemming zwembad

Na de sluiting van het zwembad is een ruimte beschikbaar van 1.500 m² bestaande uit cafetaria, zwembad, kleedkamers, gangen, lokalen en toiletten. Deze ruimten krijgen een herbestemming tot moderne gemeenschapszaal, vergaderlokalen voor verenigingen en het Conservatorium aan Zee (school voor muziek & woord). In de lokalen waar het Conservatorium aan Zee wordt gehuisvest, zal ook de mogelijkheid worden aangeboden aan beginnende muziekgroepen om te repeteren.

Daarnaast zal jeugdhuis UZUZ - die geen vaste stek meer heeft sinds de verplichte sluiting van het jeugdhuis - zijn intrek kunnen nemen in de cafetaria. De concessie hiervan werd in goede verstandhouding beëindigd.

Tot slot wordt ook het probleem van de te kleine keuken en materiaalberging in evenementenhal Zomerloos aangepakt. Ook de foyer wordt omgevormd tot een volwaardige ontvangst- en receptieruimte.

Verhuis dienst omgeving en politie

In het bestuursakkoord heeft ons bestuur een reorganisatie van onze administratie aangekondigd. De diensten die het meest met de Gistelnaar in contact komen, worden op het gelijkvloers van het administratief centrum gehuisvest. Zo zal ook de dienst omgeving - die nu nog op de eerste verdieping zit - verhuizen naar het gelijkvloers in de lokalen van de wijkpolitie.

Deze verhuis zal plaatsvinden nadat de wijkpolitie zijn intrek neemt in het oud stadhuis. De wijkpolitie krijgt zo een centrale en zichtbare plaats in onze stad. Na de aanwerving van nieuwe wijkinspecteurs in 2019 een volgende stap naar meer blauw op straat.

Planning

Het college van burgemeester en schepenen gaf intussen de principiële goedkeuring tot reorganisatie van de diensten. De nota wordt ter stemming voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad. Het is de bedoeling om meteen na de sluiting van het zwembad te starten met de werken in vrijetijdscentrum Zomerloos.

Voor meer informatie:

Algemeen: Burgemeester Gauthier Defreyne, gauthier.defreyne@gistel.be, 0475 48 64 24
Zwembad: Schepen van sport Dries Depoorter, dries.depoorter@gistel.be, 0473 42 53 62
Zomerloos: Schepen van cultuur Ann Bentein, ann.bentein@gistel.be, 0494 06 44 40
Conservatorium aan Zee (school voor muziek & woord: Schepen van onderwijs Michel Vincke, michel.vincke@gistel.be, 0479 71 22 72
Werkplanning: Schepen van patrimonium Geert Deschacht, geert.deschacht@gistel.be, 0472 92 10 07
Dienst omgeving: Schepen van ruimtelijke ordening Wim Aernoudt, wim.aernoudt@gistel.be, 0496 27 28 64
Gepubliceerd op donderdag 1 oktober 2020 22 u.