Vacatures

Momenteel staan de volgende vacatures open:

 • DIENSTHOOFD INFRASTRUCTUUR (m/v, A1a – A3a, voltijds, contractueel)

  We zoeken een deskundige leidinggevende, die instaat voor advies aan het bestuur op het vlak van werken aan het openbaar domein, het gemeentelijk patrimonium en mobiliteitsplanning. U staat in voor een efficiënte aansturing van de dienst Infrastructuur in functie van een veilige en duurzame publieke ruimte.

  U beschikt over een bouwkundig masterdiploma, of u beschikt over een bouwkundig bachelordiploma met minstens drie jaar relevante ervaring. 

 • DIENSTHOOFD OUDERENBELEID & ZORG (m/v, B1-B3, voltijds, contractueel)

  We zoeken een klantgerichte leidinggevende, die signalen detecteert, adviezen formuleert en beleidsbeslissingen uitvoert op het gebied van de zorg voor ouderen en kwetsbare doelgroepen. U staat in voor de efficiënte organisatie van een kwaliteitsvolle dienstverlening door het dienstencentrum.

  U beschikt over een mensgericht bachelordiploma met minstens drie jaar leidinggevende ervaring. 

 • DESKUNDIGE MILIEU (m/v, B1-B3, voltijds, contractueel)

  We zoeken een gedreven milieuambtenaar, met een sterke betrokkenheid voor het thema milieu. U staat in voor de voor de toepassing van de wetgeving en het beoordelen van het luik milieu bij de omgevingsvergunningsaanvragen. U adviseert het bestuur op het vlak van milieu, natuur, landbouw, dierenwelzijn, energie, klimaat en duurzaamheid. U coördineert sensibiliseringsacties.

  U beschikt minstens over een bachelordiploma en hebt affiniteit met milieuwetgeving vanuit uw opleiding of ervaring.

Gistel biedt uitdagende functies met ruimte voor zelfstandig werken en creativiteit, een werkklimaat waarin collegialiteit centraal staat, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, overname van relevante privé-ervaring, maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en een wervingsreserve van 2 jaar.

U solliciteert uiterlijk op 27 september aan het college van burgemeester en schepenen, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel of aan personeel@gistel.be. U voegt CV, diploma en uittreksel strafregister model 2 toe. Meer info via personeel@gistel.be of 059 27 02 08.

De affiche en functiebeschrijvingen bevinden zich in de bijlage.