Vastgoedinlichtingen

Wat is de informatieplicht vastgoed?

Als je een woning verkoopt of langdurig verhuurt, moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, erfdienstbaarheden, heffingen) aan de koper of huurder kunnen voorleggen. De informatieplicht voor vastgoed heeft als doel dat kandidaat-kopers goed ingelicht zijn over de toestand van een onroerend goed.

VIP-platform

Stad Gistel werkt samen met het nieuwe Vastgoedinformatieplatform (VIP) dat al die nodige informatie bundelt. Vanaf 1 februari 2024 hebben ook particulieren en overheden toegang tot het VIP.

Aanvragen kunnen online ingediend worden via: https://vastgoedinformatieplatform.vlaanderen.be/

Kostprijs

De gemeentelijke retributie bedraagt 90 euro en de platformretributie bedraagt 36,50 euro per perceel.

Vragen?

vastgoedinlichtingen@gistel.be