Vastgoedinlichtingen

De dienst omgeving verleent op vraag van een burger, een notaris of een belanghebbende vastgoedinlichtingen over een bepaald onroerend goed (perceel of gebouw). Deze vastgoedinlichtingen bevatten informatie over de stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed en/of over de opgelegde voorwaarden. Deze vastgoedinlichtingen hebben enkel een informatief karakter. Ze hebben dus niet de waarde van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van bouwwerken, verkavelen of exploiteren van een ingedeelde inrichting. Het beslissende onderzoek vindt pas plaats als er een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend wordt.