Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor VVB

Een vergunning voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder dient aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de exploitatiezetel van de dienst gelegen is.
De kandidaat-exploitant voegt bij zijn aanvraag de gewenste tarieven.
Ingeval van stopzetting van de dienst brengt de exploitant onmiddellijk het gemeentebestuur op de hoogte en levert hij de eerstvolgende werkdag de vergunning en de bijhorende herkenningstekens en kaarten in bij de gemeente.
De gemeente Gistel heeft geen bijkomende reglementering inzake de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Er wordt wel de algemeen in Vlaanderen geldende belasting van € 250 per vergunde wagen geïnd. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2019 bedroeg de belasting € 354,97.

Wat moet u meebrengen?

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder.