Individueel verminderd tarief kinderopvang

Als je gebruik maakt van kinderopvang waar rekening wordt gehouden met het inkomen, betaal je een inkomenstarief dat wordt bepaald door Kind & Gezin. Dit geldt niet voor opvang in een buitenschoolse kinderopvang.

Mogelijke tarieven zijn:

  • 50% korting op het inkomenstarief;
  • Standaard minimumtarief van € 5,32
  • Uitzonderlijk minimumtarief van € 3,19
  • Laagst mogelijke tarief van € 1,67.

De vermindering geldt voor één jaar en wordt daarna herrekend.

Het Sociaal Huis kan voorzien in een individueel verminderd tarief, als je het vastgelegde inkomstentarief van Kind & Gezin niet of moeilijk kan betalen.

Voor wie ?

  • Je bent inwoner van Gistel;
  • Je kind gaat naar een kinderopvang waarvan de dagprijs wordt bepaald op basis van het inkomen;
  • Je komt moeilijk rond.

Meer info

Hoe aanvragen

Neem contact op met het Sociaal Huis voor een afspraak. Een maatschappelijk werker bekijkt samen met jou of je recht hebt op een individueel verminderd tarief kinderopvang.