Voordrachten in de Zonnewijzer

Familiegroep dementie

Familiekoor WZC St. Godelieve
Dinsdag 21 januari 2020
van 15 tot 16.30 uur in woon– en zorgcentrum St. Godelieve.

Het familiekoor “Tintelingen” werd in 2014 opgericht met de bedoeling om samen te zingen.

Samen zingen versterkt immers het gevoel van verbondenheid en biedt de mogelijkheid om een
wereld te delen en dingen echt samen te beleven. Het koor nodigt ons uit om met familie, vrienden, kinderen en medewerkers samen te zingen!

Het familiekoor vertrekt vanuit een verhaal, en daaraan gekoppeld worden liedjes gezongen.

Na 16 uur is er mogelijkheid tot vraagstelling en uitwisseling (tot +/-16.30 uur).

Getuigenis jongdementie
Dinsdag 31 maart 2020
van 16.30 tot 18 uur in de Zonnewijzer.

Lieve Pelgrims

Het is soms moeilijk om de eerste tekenen dat er iets niet pluis is juist te kaderen.
Vooral als er mogelijke andere oorzaken zijn. Dat was het geval bij de man van Lieve Pelgrims.

‘Mijn man was het slachtoffer van een paar ernstige ongevallen. Aan het eerste, op jonge leeftijd, had hij epilepsie overgehouden. Na het tweede ongeval, hij was toen 50 jaar, kwam hij zwaar onder stress. Hij kon zijn werk in de bouw eigenlijk niet meer aan en begon meer en meer te vergeten.’

De man van Lieve wou zijn werk niet opgeven, omdat het voor hem een manier was om zijn problemen opzij te schuiven. ‘De focus op het werk liet hem toe om de rest voor even vergeten. Door zijn stemmingswisselingen kwam onze relatie onder druk te staan. Dat was een heel moeilijke periode. Mijn man zelf en ook de omgeving schreven de moeilijkheden toe aan de ongevallen, maar ik voelde dat er meer aan de hand was.’

Uiteindelijk, 8 jaar later, werden er door de neuroloog tijdens de jaarlijkse controle toch tests gedaan en werd de diagnose dementie gesteld.

 

Meer info

Deze bijeenkomsten zijn gratis.

We vragen wel om in te schrijven aan het onthaal in de Zonnewijzer!