Wat is een nauw contact?

Wat is een contactpersoon?

Elke persoon die contact heeft gehad met een bevestigd COVID-19 geval binnen een tijdspanne van

 • 2 dagen voor het begin van de symptomen
 • tot het einde van de besmettelijkheidsperiode van het geval (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen, of langer als de symptomen aanhouden)

Wat is een hoog risico contact?

 • Een persoon met een contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5m, zonder correct gebruik van een mondmasker door één van beide personen.
 • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt (handen schudden, knuffelen ...).
 • Een persoon die in direct lichamelijk contact is geweest met een COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing.
 • Een persoon die door de Coronalert-applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.
 • Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, tenzij alle betrokkenen correct een mondmasker droegen.

Wat is een laag risico contact?

 • Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5m maar waarbij beiden een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).
 • Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5m.
 • Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken, of samen zaten in een wachtkamer.

Quarantaineregels

 • De duur van de quarantaine thuis is ten minste 7 dagen na het laatste risicovolle contact, als het testresultaat negatief is.
 • Indien het testresultaat (nog) niet gekend is (of weigering test), wordt de quarantaine verdergezet tot het resultaat gekend is, met een maximum van 14 dagen na het laatste hoog-risico contact.
  • Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,...), maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen en per uitzondering. Hierbij moet een mondmasker gedragen worden, de hygiënische maatregelen strikt nageleefd en direct contact met andere mensen vermeden worden.
 • Indien tijdens de quarantaineperiode bij één van de huisgenoten COVID-19 bevestigd wordt, begint de periode van 7 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste risicovolle contact.
Gepubliceerd op donderdag 22 oktober 2020 15.39 u.