Wat is een nauw contact? Quarantaine & isolatie

Wat is een contactpersoon?

Elke persoon die contact heeft gehad met een bevestigd COVID-19 geval binnen een tijdspanne van

  • 2 dagen voor het begin van de symptomen
  • tot het einde van de besmettelijkheidsperiode van het geval (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen, of langer als de symptomen aanhouden)

Wat is een hoog risico contact?

  • Een persoon met een contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5m, zonder correct gebruik van een mondmasker door één van beide personen.
  • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt (handen schudden, knuffelen ...).
  • Een persoon die in direct lichamelijk contact is geweest met een COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing.
  • Een persoon die door de Coronalert-applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.
  • Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, tenzij alle betrokkenen correct een mondmasker droegen.

Wat is een laag risico contact?

  • Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5m maar waarbij beiden een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).
  • Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5m.
  • Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken, of samen zaten in een wachtkamer.

Download hieronder de flowchart 'Wanneer moet je je laten testen? Wanneer moet je in quarantaine of isolatie?'

Gepubliceerd op donderdag 22 oktober 2020 15.39 u.