Weg-en rioleringsaanleg Oostendsebaan t.h.v. nr. 86

Algemene info

Langs de Oostendse baan (nr. 86) wordt een nieuwe verkaveling aangelegd.
Dit zal in de periode van 9 november t.e.m. 11 december de nodige verkeersproblemen met zich meebrengen. Deze kant van de Oostendse baan zal gedeeltelijk afgesloten zijn voor de aanleg van wegen en riolering. De aannemer brengt 3-kleurige verkeerslichten aan zodat de verkeersdoorstroming gegarandeerd blijft. Voor fietsers is er een tijdelijk, veilig fietspad voorzien op de rijbaan.