Werken aan de nutsleidingen in de Koolaerdstraat

Algemene info

Aannemer THV Delannoy-Del’Haye-Gema uit Temse is in opdracht van Fluvius en de Watergroep gestart met het vernieuwen van de nutsleidingen in de Koolaerdstraat.

  • De leidingen in de Koolaerdstraat tussen het kruispunt van de Nederenheirweg en het kruispunt van de Tempelierstraat aan de zijde van de oneven huisnummers zijn geplaatst. Het trottoir werd voorlopig hersteld.
  • Op dit moment worden nieuwe nutsleidingen voorzien in de Koolaerdstraat aan de zijde van de even huisnummers vanaf huisnummer 102 tot aan de Steenbakkerstraat.
  • Daarna zetten ze de werken verder in de Koolaerdstraat aan de zijde van de oneven huisnummers vanaf nummer 33 richting kruispunt Snaaskerkestraat. In de Snaaskerkestraat wordt er dan verder gewerkt tot aan de woonwijk Eigen Haard.
  • Vervolgens worden de nutsleidingen verder vernieuwd in de Koolaerdstraat aan de zijde van de oneven huisnummers tot aan de Heyvaertlaan. Bij deze werken wordt eenrichtingverkeer met uitzondering van de Lijn ingevoerd in de Koolaerdstraat, tussen de rotonde en de Snaaskerkestraat. De exacte periode van deze werken is nog niet gekend, de bewoners van dit gedeelte worden nog afzonderlijk verwittigd.
  • Als deze werken voltooid zijn, zal de aannemer de nutsleidingen vanaf de Nederenheirweg via de D. Depuydtstraat, de R. Vanderhaegenstraat en de C. Adriaensstraat vernieuwen tot in de centrale ter hoogte van de werkliedenplaats.
  • Ten slotte worden de leidingen vernieuwd in de Koolaerdstraat aan de zijde van de oneven huisnummers vanaf de Nederenheirweg tot aan het kruispunt met de Oostendse Baan.
  • De aannemer start met de huisaansluitingen. Dit gebeurt pas op het moment dat alle leidingen zijn geplaatst en alle drukproeven, labproeven van de nieuwe leidingen goedgekeurd zijn.
  • Uiteindelijk vernieuwt stad Gistel het volledige trottoir van de Koolaerdstraat aan de zijde van de oneven huisnummers.

Gedurende de werken aan de nutsleidingen zullen er een aantal verkeersbeperkingen gelden. De aannemer zal de vereiste verkeerssignalisatie plaatsen, nadat de vergunning door ons bestuur wordt verleend. Wij vragen u deze signalisatie te respecteren.

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de vordering van de werken. U kunt dit ook opvolgen via onze sociale media.