Werken in de Langelysse

Algemene info

De Watergroep wenst de waterleiding te vernieuwen in de Langelysse aan de kant van de onpare huisnummers. Fluvius, als netbeheerder van gas en elektriciteit, wil van deze werken gebruik maken om ook hun leidingen te vernieuwen. Alle leidingen worden ondergronds gebracht. 

Aannemer Vansteenkiste Infra en APK zullen voor de nutsmaatschappijen de werken uitvoeren. Het stadsbestuur heeft aannemer Norré-Behaegel aangesteld voor de heraanleg van het wegdek en de nieuwe trottoirs.

Na het vernieuwen van de nutsleidingen zullen de nutsmaatschappijen het trottoir voorlopig herstellen. Als de werken van de nutsmaatschappijen voltooid zijn, start aannemer Norré-Behaegel met de heraanleg van het trottoir, inclusief borduur en straatgoot. Tot slot wordt ook de toplaag van het wegdek vernieuwd.

Timing

De nutsmaatschappijen beginnen half mei 2021. Deze werken zullen duren tot eind augustus 2021. Begin september 2021 start dan aannemer Norré-Behaegel met hun werken. Het is de bedoeling dat tegen half oktober alles afgewerkt is.

Toegankelijkheid

Normaliter blijven de woningen tijdens de werken toegankelijk. Enkel tijdens het affrezen en aanbrengen van de nieuwe toplaag zullen de woningen in de Langelysse en de Pastoor Alfons Vanheestraat niet toegankelijk zijn. De aannemer communiceert hierover tijdig met de bewoners.