Zomerwerking IBO de Zonnebloem en speelpleinwerking de Speelvogel

De zomervakantie nadert met rasse schreden en speelplezier voor de kinderen staat dan voorop in Gistel. Om de kinderopvang en speelpleinwerking veilig, vlot en aangenaam te laten verlopen, volgen we nauwgezet de richtlijnen van het Agentschap Opgroeien (voorheen Kind en Gezin) en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. De Zonnebloem en de Speelvogel voorzien kinderopvang van 1 juli tot en met 31 augustus. Hieronder de belangrijkste maatregelen op een rijtje.

1. Contactbubbels en capaciteit

 • We vormen wekelijks contactbubbels van maximum 50 kinderen en begeleiders. Die contactbubbel blijft de hele week dezelfde.
 • In de Zonnebloem is er een maximumcapaciteit van 65 kinderen per dag, verdeeld over twee contactbubbels.
 • In de Speelvogel is er een maximumcapaciteit van 121 kinderen per dag, verdeeld over vier contactbubbels.

2. Reservaties

 • De Zonnebloem: de reservaties starten op vrijdag 28 mei 2021, vanaf 19 uur stipt (en niet voordien) voor alle Gistelnaars.
  De niet-Gistelnaars kunnen vanaf vrijdag 4 juni 2021, vanaf 19 uur stipt een plaatsje reserveren.
 • De Speelvogel: de reservaties starten op zaterdag 29 mei 2021, vanaf 9 uur stipt (en niet voordien).
 • Ouders kunnen via de website https://ouderportaal.tjek.be vanaf het vooropgestelde moment een plaatsje reserveren. De code en de link worden ten laatste op 25 mei per mail bezorgd.
 • We hanteren het principe: first asked, first served (wie eerst vraagt, zal eerst bediend worden).
 • Alle ouders ontvangen een bevestigingsmail van de gereserveerde data en/of eventuele wachtlijst.
 • Je mag je kind voor enkele dagen of weken inschrijven. Inschrijven voor een volledige week is niet verplicht.
 • Je schrijft je kind per week in voor één type activiteit. Je kind kan dus niet enkele dagen naar het sportkamp en op andere dagen naar de buitenschoolse opvang in dezelfde week. Per week kan je wel wisselen van type activiteit.

3. Brengen en halen

Kinderen kunnen tussen beperkte uren gebracht en opgehaald worden en mogen over de middag niet naar huis om te lunchen.

Er wordt de ouders gevraagd om de federale maatregelen na te leven.

 • Draag een mondmasker.
 • Laat je kind thuis als hij of zij zich ziek voelt of symptomen vertoont.
 • Was/ontsmet je handen voor je je kind afzet of ophaalt.


Wij blijven ook de regel hanteren dat ouders de leef-en speelruimtes van de IBO (en vanaf 1 juli ook de speelpleinwerking) niet mogen betreden.

 4. Kostprijs en betalingsmodaliteiten

 • In de Zonnebloem blijven de vaste prijzen gelden.
 • Voor- en naspeelpleinopvang: € 0,50 per begonnen half uur
 • Tussen 9 uur en 17 uur: € 6 per dag per kind

 5. Voor- en naopvang (van kampen)

Binnen de geldende corona-maatregelen dient de Speelvogel per kamporganisatie een aparte bubbel te voorzien om de voor-en na opvang van het kamp te organiseren. Hetzelfde geldt voor Speelvogels die naar de voor- en naopvang van de Zonnebloem willen komen. Dit is niet realiseerbaar binnen de huidige omstandigheden.

6. Tieneractiviteiten en uitstappen

Kleinere uitstappen voor tieners in de nabije omgeving worden stelselmatig opgestart. De animatoren bereiden voor de tieners een aangepast activiteitenaanbod voor, volgens de geldende maatregelen. Drukke plaatsen zullen vermeden worden.

7. Wat mag je van ons verwachten?

 • Onze begeleiders zullen altijd een mondmasker dragen.
 • De begeleiders en de kinderen wassen regelmatig grondig hun handen.
 • Het speelgoed en de opvanglokalen worden regelmatig gereinigd.
 • Iedere contactbubbel maakt gebruik van een eigen ruimte en sanitair.
 • We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer een besmetting van een kind of begeleider wordt vastgesteld in de opvang, werken we mee aan het systeem van contactonderzoek.

8. Pol Gernaeystraat autovrij

De Pol Gernaeystraat zal tijdens breng- en haalmomenten autovrij gemaakt worden zodat alle kinderen op een veilige manier de toegang van de Speelvogel en de Zonnebloem kunnen betreden.

In de Pol Gernaeystraat zal er een mogelijkheid zijn om met een beperkt aantal auto’s te parkeren. Probeer zoveel mogelijk te parkeren in de Sportstraat of kom met de fiets.

Bij verdere vragen kun je contact opnemen met:


De jeugddienst van Gistel is voor de buitenschoolse kinderopvang de Zonnebloem en speelpleinwerking de Speelvogel ook nog op zoek naar monitoren en speelpleinbegeleiders. Ben je een creatieve duizendpoot? Kan je goed omgaan met kinderen en kan je jezelf enkele weken engageren tijdens de zomer-, herfst- en kerstvakantie?

Dan is monitor worden zeker iets voor jou!

Klik hier om meteen het inschrijvingsformulier in te vullen.

Wens je meer info over de kandidaatstelling? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de jeugddienst: jeugd@gistel.be – 059 80 25 19

Gepubliceerd op donderdag 20 mei 2021 0 u.