Zondag 26 mei: verkiezingen Europees Parlement

Richtlijnen voor Europese burgers die verblijven in België

Wanneer je als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit hebt, dan kan je deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.

De inschrijving op de kiezerslijst moet worden gevraagd ten laatste op 28 februari. Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, dient u aan vier voorwaarden te voldoen. U moet:

  • De nationaliteit hebben van een van de volgende 26 landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden. Voor Britse onderdanen is het mogelijk zich in te schrijven. Maar zodra de Brexit officieel is, wordt deze inschrijving geannuleerd.
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar u in België verblijft. Deze voorwaarde moet ten laatste op 1 maart vervuld zijn.
  • Minstens 18 jaar oud zijn en niet uitgesloten of geschorst zijn uit het kiesrecht op 26 mei 2019, de dag van de verkiezingen en zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht voorzien door de Belgische wet. U mag ook uw stemrecht niet verloren hebben in uw staat van herkomst door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger beroep mogelijk is.
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente. Hiertoe dient u het formulier C/1 in te vullen in bijlage. Het ingevulde formulier moet u uiterlijk op 28 februari 2019 bezorgen in het stadhuis. In ruil ontvangt u een ontvangstbewijs. Op basis van de ingevulde gegevens zal het gemeentebestuur uw aanvraag onderzoeken. Wanneer u door het college van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zult u een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

U moet stemmen in de Belgische gemeente die u inschreef. Let wel: u kunt dan niet meer deelnemen aan de Europese verkiezingen in uw land van herkomst.

Misschien heeft u als Europese burger in het verleden (bv. voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) al een aanvraag ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Als u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen (voor zover u nog steeds voldoet aan de andere kiesvoorwaarden). 

In België geldt de stemplicht. Zodra u bent ingeschreven op de kiezerslijst, bent u dus wettelijk verplicht om op 26 mei te gaan stemmen.

Meer info: https://europeanelections.belgium.be/

Gerelateerde producten

Gepubliceerd op donderdag 31 januari 2019 13 u.