Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden en voor ouderen met een zorgnood

De maatschappelijk werker kan u informeren over en ondersteunen bij de aanvraag van een zorgbudget zwaar zorgbehoevenden en zorgbudget ouderen met een zorgnood.

Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden

Wie aangesloten is bij de Vlaamse Sociale Bescherming en ernstig en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een zorgbudget krijgen in de kosten voor niet-medische zorg. Dit wordt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden genoemd. Vroeger heette dit de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering.
Het is een vaste vergoeding die maandelijks door uw zorgkas wordt uitbetaald.

Zorgbudget ouderen met een zorgnood:

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is.

Artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap onderzoeken de vermindering van uw zelfredzaamheid en erkennen zo uw gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie op bij uw arts of specialist om uw zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom uw behandelend arts als u een aanvraag doet.

Info:

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget