Lachgas problematiek

Lachgas, geen lachertje!

Afvalmedewerkers vinden gasflessen terug op allerlei plaatsen op het openbaar domein; als zwerfvuil en sluikstort in het straatbeeld, aan openbare vuilbakken of glasbollen en textielcontainers en verschillende afvalzakken (restafval, PMD …).

Gasflessen correct sorteren

Kleine gaspatronen en -capsules, gasflessen voor éénmalig gebruik horen niet thuis in het restafval of bij andere selectieve fracties, dit omdat gaspatronen nooit helemaal leeg zijn en in de ophaalwagens, sorteerinstallaties en verbrandingsinstallaties voor ontploffingen kunnen zorgen.

Kleine gaspatronen en -capsules, samen met gasflessen voor éénmalig gebruik kunnen binnen gebracht worden bij het recyclagepark. Hervulbare gasflessen moeten ingeleverd worden bij de leverancier.