Werking thuisloket

Stad Gistel breidt zijn online dienstverlening uit. Via het thuisloket kunt u nu documenten van de dienst burgerzaken aanvragen zonder dat u moet aanschuiven aan het loket in het administratief centrum. U vraagt de documenten gemakkelijk thuis aan en kunt ze in de meeste gevallen onmiddellijk downloaden op uw computer of uitprinten.

Voordelen van het thuisloket

 • U spaart een verplaatsing uit naar het administratief centrum.
 • U moet geen verlof nemen om naar het administratief centrum te komen.
 • U kunt 24/24 - 7/7d documenten afhalen én doorgeven aan derden.
 • De afgeleverde documenten zijn 100 % rechtsgeldig.
 • U vindt het aangevraagde document - zolang het geldig is - terug in uw persoonlijke digitale kluis (voor zover u de aanvraag hebt verricht met uw eID).

Hoe werkt het?

 1. U surft naar https://gistel.egovflow.be/ , kiest het gewenste document.
 2. Vervolgens wordt u doorverwezen naar een beveiligd portaal waar u kunt aanmelden met uw eID. Aanvragen zonder gebruik van eID zijn ook mogelijk, maar dan verloopt de procedure veiligheidshalve niet automatisch en elektronisch.
 3. Vervolledig het webformulier van de aanvraag en verzend de aanvraag. U ontvangt onmiddellijk een bevestigingsmail.
 4. Indien er geen tussenkomst van een ambtenaar vereist is, ontvangt u even later reeds een tweede mail met een link naar het aangevraagde document.

Indien er wel een tussenkomst van een ambtenaar vereist is, wordt u verwittigd als de ambtenaar de aanvraag heeft verwerkt. U kunt intussen de status van uw aanvraag volgen.

Itsme

Wenst u gebruik te maken van het thuisloket via een smartphone? Dat kan! Download de app Itsme, uw digitale ID waarmee u veilig kunt inloggen (zonder kaartlezer) en documenten kunt aanvragen.

Klik hier om te weten hoe u itsme moet activeren voor het eerste gebruik en hier voor de werking.

Meer info via: www.itsme.be

Welke attesten/uittreksels/afschriften kunt u digitaal aanvragen?

 • Attest van woonst
 • Attest van verblijf voor een huwelijk
 • Attest van adressenhistoriek in deze gemeente
 • Attest van volledige adressen-historiek
 • Attest van nationaliteit
 • Attest van verblijf en nationaliteit
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest samenstelling gezin
 • Attest van leven
 • Attest wijze van teraardebestelling*
 • Uittreksel bevolkingsregister
 • Afschrift akte van geboorte
 • Afschrift akte van huwelijk
 • Afschrift akte van overlijden
 • Afschrift akte van adoptie*
 • Afschrift akte van afstand van Belgische nationaliteit*
 • Afschrift akte van afstand van vaderschap*
 • Afschrift akte van behoud van Belgische nationaliteit
 • Afschrift akte van echtscheiding*
 • Afschrift akte van erkenning kind*
 • Afschrift akte van geslachtsverandering*
 • Afschrift akte van herkrijgen van Belgische nationaliteit*
 • Afschrift akte van levenloos geboren kind*
 • Afschrift akte van naamkeuze*
 • Afschrift akte van naamwijziging*
 • Afschrift akte van toekennen van Belgische nationaliteit*
 • Afschrift akte van verkrijgen van Belgische nationaliteit*
 • Afschrift akte van voornaam-wijziging*
 • Afschrift andere akte*
 • Afschrift internationale geboorteakte*
 • Afschrift internationale huwelijksakte*
 • Afschrift internationale overlijdensakte*
 • Uittreksel strafregister*

* De tussenkomst van een ambtenaar is soms vereist.

Geen computer of smartphone?

Als u thuis geen computer of internetverbinding hebt, dan kunt u uiteraard nog steeds terecht aan de loketten in het administratief centrum. U meldt u zonder afspraak aan tijdens de openingsuren. In de meeste gevallen krijgt u het document onmiddellijk mee.