Proclaimer

ONDERSTAANDE BEPALINGEN HEBBEN TOT DOEL DE VOORWAARDEN TE OMSCHRIJVEN WAARONDER HET STADSBESTUUR U TOEGANG VERLEENT TOT HAAR WEBSITE

De stad Gistel biedt u deze website (www.gistel.be) en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina.
Door de website www.gistel.be te bezoeken, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Informatie
De stad Gistel wil de informatie met betrekking tot het bestuur en het beleid toegankelijker maken.
De stad Gistel doet het mogelijke om relevante, juiste en actuele informatie te geven. De gegevens zijn echter niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt.
De gegevens zijn niet altijd een weergave van een officieel goedgekeurd document. Enkel de papieren versie van het document is rechtsgeldig.

2. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter beschikking gesteld. De stad Gistel controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.
Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij u in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de dienst secretarie en communicatie: gemeentebestuur@gistel.be

3. Eigendomsrechten
Als gebruiker van de website heeft u het recht om de informatie ervan voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal is verboden.
De stad Gistel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie.
Uw aandacht wordt inzonderheid getrokken op het gebruik van het stadslogo.
Het stadslogo is gedeponeerd als woord- en beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau. Hierdoor heeft het stadsbestuur als houder van het merk het exclusief gebruiksrecht. Voor verdere inlichtingen kan contact worden opgenomen met de dienst secretarie en communicatie, Heyvaertlaan 18 in 8470 Gistel.

4. Aansprakelijkheid
Door de website te bezoeken stemt u in met de volgende aansprakelijkheidsbeperking:
- De stad Gistel is niet aansprakelijk voor onjuiste, achterhaalde of onvolledige informatie.
- De stad Gistel is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt.
- De stad Gistel is niet aansprakelijk ingeval u informatie aanwendt in strijd met deze disclaimer en wettelijke bepalingen.
- De stad Gistel is niet aansprakelijk indien u schade lijdt door het bezoeken van de website of door onderbrekingen in de beschikbaarheid van gegevens.