Infrastructuur - werkliedenploeg & facilitair beheer

Bij de technische dienst werkt zowel administratief als technisch personeel. U kunt er terecht met alle vragen of opmerkingen over het openbaar domein. U kunt ook een meldingsformulier invullen.

De technische dienst staat in voor:

  • onderhouds- en herstellingswerken aan openbare wegen, vaste signalisatie, straatmeubilair, waterlopen en gemeentelijke gebouwen;
  • onderhoud van speelpleinen;
  • aanplantingen, onderhoud van wegbermen en openbaar groen;
  • leveren en ophalen van materialen voor feestelijkheden en manifestaties (via aanvraagformulier online of aan het loket);
  • leegmaken van openbare vuilnisbakken en ophalen sluikstortingen;
  • plaatsen en verwijderen van verkeerssignalisatie (aanvraag inname openbaar domein via aanvraagformulier online of aan het loket);
  • bestrijden van alle ongedierte op het openbaar domein;
  • eigen strooidienst;
  • bijstand bij begrafenissen;
  • onderhoud van begraafplaatsen.