Infrastructuur - openbare werken

Klik hier voor een overzicht van alle openbare werken

Klik hier voor een overzicht van alle wegenis- en nutswerken in GIPOD

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • aanpassingen aan het openbaar domein;
  • defect openbare verlichting;
  • uitwisseling van plannen van ondergrondse kabels en leidingen (Kabel- en Leidinginformatieportaal KLIP);
  • wegen- en rioleringswerken;
  • subsidiereglement gescheiden afvoersysteem;
  • retributiereglement voor het aanleggen, aanpassen en herstellen van trottoirs en opritten.