Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt de beslissingen over de steunvragen die het Sociaal Huis ontvangt. Het bijzonder comité kent het recht van het leefloon toe in naam van het Sociaal Huis en zij spreekt zich uit over alle individuele hulpaanvragen (financiële en sociale integratie).

Het comité, waarin 7 leden zetelen, wordt vanaf 1 januari 2019 voorgezeten door Michel Vincke, schepen van sociaal beleid / welzijn, tewerkstelling, onderwijs en financiën / begroting.

Het bijzonder comité komt samen op dinsdag, om de drie weken om 8 uur in de raadzaal van het Sociaal Huis, Bruidstraat 1.

Samenstelling