Blue Assistvriendelijke stad

Schrik niet als iemand je een vraag stelt via Blue Assist!

In Vlaanderen zijn er ruim 660 000 personen die dagdagelijkse informatie moeilijk kunnen verwerken. Velen onder hen hebben het bovendien lastig om een eenvoudige vraag te formuleren. Denk hierbij maar aan mensen met een verstandelijke beperking, beginnende dementie, autisme of een taalbarrière.

Daarom ontwikkelde BlueAssist vzw een herkenbaar icoon dat een houvast biedt aan mensen die zich soms moeilijk kunnen uitdrukken of die vaak niet goed worden begrepen.

Met behulp van BlueAssist-kaartjes of de BlueAssist-app voor smartphones tonen zij hun vraag aan jou, een voorbijganger, een buschauffeur, een ober, een loketbediende, een winkelier. En jij kan hen helpen door hun vraag te beantwoorden.

Iemand helpen, geeft je een warm gevoel. Je krijgt een dankjewel en je geeft een BlueAssist-gebruiker daar bovenop de kans om meer alleen op pad te durven.

Meer info

BlueAssistkaarten kunnen gratis bekomen worden aan de loketten van het Sociaal Huis, de Zonnewijzer en de stadsdiensten. Alle informatie rond BlueAssist vind je op www.blueassist.eu