Gratis vuilniszakken

Gezinnen met drie kinderen ten laste op 1 januari hebben recht op één rol vuilniszakken.

Ook stomapatiënten of personen met incontinentie die thuis verzorgd worden, krijgen per gezin twee gratis rollen vuilniszakken. Ook wie aan thuisdialyse doet, heeft hier recht op. U ontvangt de vuilniszakken nadat een arts het aanvraagformulier heeft ingevuld.

Erkende kinderdagverblijven, minicrèches of onthaalgezinnen hebben eveneens recht op twee rollen vuilniszakken. Ze moeten samen met het aanvraagformulier een kopie van hun erkenning voorleggen.

Deze gratis vuilniszakken kunnen enkel in het administratief centrum bij de onthaaldienst of de dienst burgerzaken opgehaald worden.