LEIF-zitdag

LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en informeert zowel burgers als patiënten als zorgverleners rond waardige levenseindezorg. Voorafgaande zorgplanning is voor jong en oud een goed idee!

Het gaat immers om antwoorden op vragen als:

  • Wat zijn mijn rechten als patiënt?
  • Is een negatieve wilsbeschikking nu echt nodig?
  • Wanneer kom ik in aanmerking voor euthanasie?
  • Is het document ‘voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie’ ruim of eerder strikt in toepassing?
  • Ben ik automatisch orgaandonor of niet?
  • Is voorafgaande zorgplanning enkel nuttig wanneer ik in een ziekenhuis of woonzorgcentrum terecht kom?
  • Waar en wanneer kan ik terecht voor en in palliatieve zorg?
  • Wat moet ik doen wanneer ik mijn lichaam aan de wetenschap wil schenken?
  • Hoe kan ik mijn afscheidsplechtigheid of uitvaart zelf in de hand houden?

Meer info

Zitdagen in de Zonnewijzer

Elke tweede dinsdag van de maand kan je langskomen tussen 17.15 en 18 uur en tussen 18 uur en 18.45 uur in het lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer, Bruidstraat 9, 8470 Gistel. Dit enkel op afspraak via het onthaal in de Zonnewijzer, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur of telefonisch op het nummer 059 27 06 60.

Op de LEIF zitdag beantwoordt een deskundig LEIF medewerker al je vragen en maakt je wegwijs in de verschillende documenten.

De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. We geven antwoorden vanuit onze ervaring in de specifieke materie inzake levenseindebeslissingen en de wetgeving daar rond. LEIF West-Vlaanderen werkt samen met de dienst welzijn van de Provincie, de palliatieve netwerken, mutualiteiten, de Praatcafés “Kom op tegen Kanker”, de huizenvandeMens, sociale huizen, het brede sociaal-culturele veld, ziekenhuizen, woonzorgcentra, artsen, ...

Patiënten, hun familie en artsen met vragen rond het levenseinde kunnen terecht bij het medisch team West-Vlaanderen, tel 0471 83 90 10 (bereikbaar op dinsdag van 9 tot 12 uur en op woensdag en donderdag van 18 tot 21 uur). Een afspraak maken kan ook via de informatiemedewerkster in Gistel. Medische consultaties kunnen momenteel enkel in Brugge, Oostende en Roeselare.

Meer info op www.leif.be en www.levenshuis.be/leif