Medisch afval particulier

Geneesmiddelen, ze zijn een speciaal product en kunnen niet vergeleken worden met andere afvalstromen. In samenwerking met de gewesten en de farmaceutische sector is er een selectieve inzameling van vervallen of ongebruikte geneesmiddelen, zo kunnen ze veilig vernietigd worden.

Hou uw medicijnkastje in het oog: een belangrijk gebaar voor uw gezondheid

  • Bewaar geen vervallen geneesmiddelen, vervallen geneesmiddelen gebruiken kan gevaarlijk zijn.
  • Bewaar geen geneesmiddelen die u niet meer gebruikt, sommige geneesmiddelen hebben slechts een beperkte houdbaarheid na opening.

Breng vervallen of ongebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheek: een nuttig gebaar voor de veiligheid van u en uw dierbaren.

  • Gooi nooit vervallen of ongebruikte geneesmiddelen in toiletten, wastafels of bij het restafval. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en kunnen in het bereik komen van onvoorzichtige kinderen en dieren.

De apotheker verzameld de teruggebrachte medicijnen in speciale dozen. Hun groothandelaars halen deze dan op, waarna ze vervoerd worden naar een erkende installatie voor vernietiging.

Let op: vervallen of ongebruikte geneesmiddelen mogen niet naar het recyclagepark gebracht worden!

Ze moeten altijd terug gebracht worden naar uw apotheek, deze nemen de geneesmiddelen kosteloos terug, met de bedoeling ze te laten vernietigen. De farmaceutische sector neemt namelijk de kosten van de vernietiging op zich.