Notulen raad voor maatschappelijk welzijn januari-mei 2019

Hieronder vindt u de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van januari tot mei 2019.

Sinds mei 2019 werken wij met een automatische koppeling met ons notuleringsprogramma Cobra. Wij laden dus geen aparte pdf's meer op. De notulen vanaf mei 2019 vindt u hier.