Generatie Rookvrij

Gistel ondertekende het charter ‘Generatie Rookvrij’, waardoor we streven naar een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. Daarmee engageert de gemeente zich om zoveel mogelijk plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen, rookvrij te maken. Denk aan speeltuintjes, sportterreinen, jeugdorganisaties, scholen …

Meer rookvrije omgevingen creëren

Spelende of sportende kinderen en roken gaan niet samen. Toch wordt er nog gerookt op plaatsen waar veel kinderen komen. Met deze campagne moedigen we speelterreinen, sportclubs en jeugdbewegingen aan om meer rookvrije omgevingen te creëren. Kinderen hebben het recht om in een gezonde omgeving te ravotten en te sporten.

De campagne is zichtbaar door de borden ‘Generatie Rookvrij’ die op alle speelpleintjes geplaatst werden.

Zien roken, doet roken

Kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Als kinderen volwassenen zien roken, wekt dat de indruk dat roken normaal en aangenaam is in plaats van een dodelijke verslaving. Zien roken, doet roken.

Door kinderen een andere norm rond roken aan te leren, zullen zij later minder geneigd zijn om zelf een sigaret op te steken.

Pepijn, 11 jaar: "Wie maakt er nu graag een zandkasteel met een sigarettenpeuk in?”

Magali, 10 jaar: "Roken da's niet gezond. Mijn papa rookt en ik wil hem daardoor niet kwijtgeraken. Je kan er kanker van krijgen”.

Generatie Rookvrij is een maatschappelijke beweging van een honderdtal geëngageerde lokale besturen en organisaties die ijveren voor een samenleving waarin kinderen niet meer verleid worden om te roken. We willen dat alle kinderen geboren sinds 2019 rookvrij kunnen opgroeien zodat ze in 2037, wanneer ze meerderjarig zijn, behoren tot de eerste rookvrije generatie!