Asbest

Wat?

Asbest is een mineraal dat in de natuur voorkomt. Het bestaat uit microscopisch kleine vezeltjes. Omdat asbest brandwerend en isolerend is, was het vanaf de tweede wereldoorlog tot eind jaren ‘90 erg populair. Het werd in meer dan 3.500 bouwmaterialen verwerkt. Van dakbedekking over bloembakken tot keukenkasten. Toen onderzoek uitwees dat asbest heel schadelijk kan zijn voor de gezondheid, werd het verboden.

Sinds 2001 is er een verbod op het produceren, gebruiken en op de markt brengen van alle toepassingen van asbest. Maar in heel wat woningen van vóór die tijd zitten vaak nog materialen met asbest verwerkt.

Hoe herken je asbest, de foto toont de meest voorkomende toepassingen van asbest. Ben je niet zeker van een bepaald materiaal in je huis? Dan beschouw je het, voor je eigen veiligheid, best als asbesthoudend materiaal tot het tegendeel bewezen is.

Voor tips rond het herkennen van asbest kan je terecht op volgende link of je kan gebruik maken van de app ‘AsbestCheck’.

Opgelet hou asbestafval altijd gescheiden van ander bouw- en sloopafval.

Op het recyclagepark kan je voordelig asbestzakken en beschermingsmiddelen kopen. Bekijk de prijslijst van de artikelen die je kan aankopen op het recyclagepark.

Verwijderen van asbest

Zelf verwijderen

Vaste, hechtgebonden asbesttoepassingen die in goede staat zijn, mag je zelf verwijderen. Hoe je de asbest op een veilige manier verwijderd vind je hier.

Je kan asbest naar het recyclagepark brengen of laten aan huis ophalen.

Asbest is verplicht om verpakt binnen te brengen op het recyclagepark.

Enkele richtlijnen:

  • Informeer op voorhand bij de parkwachter hoeveel asbestafval u mag aanleveren en hoe dit het best gebeurd
  • Koop vooraf je materiaal aan op het recyclagepark. Je kan speciaal hier voorziene zakken verkrijgen en ook persoonlijk beschermingsmateriaal
  • Verpak asbestafval thuis in de speciale zak(ken)
  • Verwittig meteen de parkwachter en volg zijn/haar instructies
  • Leg het verpakte asbestafval voorzichtig in de container. Zeker niet gooien!
  • Het is verboden om de verpakking van het asbest te openen

Asbest kan je vanaf 2023 ook laten aan huis ophalen aan een voordelig tarief dankzij de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen, hiermee wil de OVAM Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken.

Meer info rond de asbest ophaling aan huis vind je hier.

Instructievideo’s rond het verwijderen van asbest vind je hier.

Laten verwijderen door een specialist

Losse, niet hecht gebonden asbesttoepassingen moeten verplicht verwijderd worden door een erkend asbestverwijderaar. Via de Federale Overheidsdienst voor werk kan je erkende bedrijven terugvinden. Vraag enkele offertes op, zodat je prijzen kan vergelijken.

Ook sterk beschadigde, verweerde of moeilijk te verwijderen hechtgebonden toepassingen worden best verwijderd door een vakman: een professionele aannemer, dakwerker of erkend asbestverwijderaar.